JÄSENILLE:Kiintiöt:

Kanalinnut: 2 kpl
  • Joista yksi saa olla metso.
  • Teeri ja peltopyy kuuluvat myös kiintiöön.
 Koppelo on rauhoitettu.
 Pyy, jänis ja rusakko eivät kuulu kiintiöön.

 Johtokunta voi tarvittaessa puuttua kiintiöihin.Kauris: 10 yksikköä.

Johtokunta on lisännyt kauriskiintiötä 6.11.2018 6:lla yksiköllä.
Kauriskiintiö nyt 16 yksikköä.

Kaadot pyritään suorittamaan alueellisesti.

Kaurisporukan vetäjinä toimivat Jari Reinikka 0400-868755 ja Sami Alajoki 040-5175430.

Kyttäysjähtiin lähdöstä ja jahdista poistumisesta on ilmoitettava vetäjälle.

Myös kaadot ilmoitettava ensitilassa vetäjille ja sihteerille.

Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus ampua kaksi kaurista kiintiön salliessa.

Kotisivuilla ylläpidetään saaliskiintiön ajantasainen tilanne. Johtokunta voi tarvittaessa puuttua kiintiöön.

Maksut:

Jäsenmaksut v.2019
  • maanomistajat 20e
  • perusjäsenet 35e
  • koejäsenen kausikortti 35e
  • vieraskortti 15e
  • liittymismaksu 100e
  • kausikortti 100e


Vieraskorteilla on mahdollisuus osallistua myös porukkajahteihin. Yhdellä jäsenellä voi olla kerrallaan enintään kaksi vierasta. Isännän on oltava koko ajan mukana jahdissa. Vieraskortit on lunastettava ehdottomasti ennen jahtia ja saatu saalis on pois isännän kiintiöstä. Vieraskortti ei oikeuta kauriin ampumiseen. Kauriin yhteisjahteihin voi vieraskin osallistua esim. kutsuttuna koiramiehenä, mutta vieraan mahdollisesti ampuma saalis arvotaan jahtiin osallistujien kesken.

Vieraskortteja myyvät seuran johtokunnan jäsenet.
Kausikortit sihteeriltä.
Johtokunta:

Mikko Vehniä
Jari Reinikka
Sami Alajoki
Mauri Rapo
Jarmo Kurki
Antti Mäkynen
Antti Järvinen


Varajäsenet:

Pertti Lähdevuori
Markku Saarinen
Matti ReinikkaMetsästysmajan majaisäntä:

Jari Reinikka 0400-868755
Pöytäkirjat:Ratavarauslistat:Tapahtumakalenterit:
Kuivasjärven rauhoitusalueet:

Sairaalan lahden rauhoitusalue
Kalliosaari ja Isolahti
Aittoosaari


1 alue: Aittoosaari rauhoitettu kaikelta metsästykseltä.
 
2 alue:Kuivasjärvellä osa sairaalan lahtea. Kalliosaari ja Isolahden lahdenperä rauhoitettu.
Rauhoitusalueet ja metsästys kielletty alueet on merkitty maastoon.
 
3 alue:Ponnenniemen alue Lapuanjoen Kärppäkoskelta asema-Tuuri tietä pitkin Töysänjoen Jylhänkoskelle siitä jokea pitkin takaisin Kärppäkoskelle.

Alueella sallittu ainoastaan seuruemetsästys ja pienpetometsästys seuran jäsenille maanomistajan pyynnöstä.
Kauris, rusakko ja pienpetojen yhteisjahdeista alueella on aina sovittava maanomistajien kanssa erikseen ennen jahtia.

Töysänjoella saa sorsastaa isojakokunnan kortilla (veneestä).
Vieraskorttisääntö ei päde alueella.
Johtokunta voi tarvittaessa puuttua alueen käyttöön.

Lisäksi kaupungin ylläpitämät latupohjat lumen aikana suositellaan jätettäväksi hiihtäjien käyttöön ja eikä niitä käytettäisi hyväksi passilinjoina turvallisuussyistä.
Metsästysvuokrasopimus:
Riistapellot 2011:

Isolahden riistapelto 2
Erikoisen riistapelto
Saarisen riistapelto